Aanbevelingen

 

DE UITGEEFSTER OVER ?ONTWAKEN IN LIEFDE?.

 

Ontwaken in liefde is een eerlijk boek. Het beschrijft het proces van ontwaken op een manier die van alle zweverigheid is ontdaan. In die zin is dit boek uniek. Het laat zien dat ontwaken eigenlijk een heel normale zaak is, niet een privilege voor speciaal uitverkorenen, en ook niet afhankelijk van een bepaalde spirituele stroming of religie.

Dit boek omarmt het simpele feit dat ontwaken in liefde betekent dat we liefde zijn. Van de liefde ? en dus van God – blijven weghollen en deze ontkennen, leidt alleen maar tot de chaos die wij allemaal maar al te vaak ervaren.

 

We leven in een tijd dat steeds meer zielen (in de taal van de Cursus: denkgeesten) klaar lijken om te ontwaken. Dit boek haalt het uit de ‘speciaalheid’ die daar omheen hangt en maakt het ‘normaal’. Het is niet altijd nodig naar andere culturen en religies te reizen om in verre oorden verlichting te bereiken. Nee, het kan hier en nu – het kan in feite all??n maar hier en nu, precies waar men zich bevindt. Want het ontwaken speelt zich innerlijk af, in de denkgeest, en is niet afhankelijk van factoren van buitenaf. Wij dragen onze eigen innerlijke leraar met ons mee, vertelt de Cursus. Het is echter onze eigen verantwoordelijkheid die te raadplegen en ons te laten leiden

 

Dit boek is werkelijk een steun voor een ieder die spiritualiteit serieus neemt en niet louter als afleiding of zoethoudertje ziet om te ontkomen aan de chaos van alledag. Het laat zien dat spiritualiteit een levend pad moet zijn die d??r de ervaring heengaat. Dit is voor ieder mogelijk en uiteindelijk voor ieder onontkoombaar.

 

Een cursus in wonderen is een van de spirituele paden in de wereld die leiden naar verlichting. Het is een betrekkelijk nieuw en eigentijds pad, zeer rechtstreeks en zonder omwegen. En het is een compleet pad, dat voor ieder toepasbaar is. In die zin verdient de Cursus zeker meer bekendheid, en het is mijn diepe wens dat de uitgave van het boek Ontwaken in liefde eraan bijdraagt te laten zien d?t dit pad werkt en h?e het werkt.

 

Annelies Ekeler

 

 

 

 

AANBEVELING VAN ROGIER FENTENER VAN VLISSINGEN

Rogier Fentener van Vlissingen, een in New York wonende Nederlander, publiceert over spiritualiteit en schreef o.m. boeken over de Nederlandse spirituele leraar J.W. Kaiser en het Thomas Evangelie. Hij vertaalde vanuit het Engels de boeken van Gary Renard (uitgeverij Altamira) en het boek ?De weg naar waarheid? van Nouk Sanchez en Tomas Vieira (uitgeverij Synthese), die gebaseerd zijn op Een cursus in wonderen.

Ik heb Ontwaken in liefde gelezen, en ik ben er eerlijk gezegd weg van. Dit boek biedt de verheldering over de Cursus, waar naar mijn gevoel zoveel behoefte aan is. Het is mij vaak opgevallen dat de verwarring over de Cursus zo groot is, zowel in Nederland als daarbuiten. Enige verheldering is dringend nodig. Veel van het werk van Cursusleraar Kenneth Wapnick is nog niet in het Nederlands beschikbaar, en dat is misschien een reden dat er zoveel onduidelijkheid bestaat bij Nederlandse studenten over wat de Cursus eigenlijk inhoudt. Gelukkig zijn de uiterst verhelderende boeken van Gary Renard inmiddels w?l in het Nederlands vertaald.

Ontwaken in liefde is echter van een andere orde. Het is meer dan een inleiding tot de Cursus. Want, nog belangrijker: het is volkomen doorleefd en echt, ?n ook nog eens van Nederlandse origine. Dus het klinkt allemaal heel gewoon, direct en toegankelijk.

Misschien is dit wel de meest toegankelijke inleiding tot de Cursus die ik ooit gelezen heb. Ook al omdat het geheel doordrongen is van het feit dat de Cursus geen boek is, maar een daadwerkelijk pad, praktisch en concreet, dat erom vraagt om in de praktijk doorleefd te worden.

Geharrewar over theorie en interpretaties van de Cursus, die onvermijdelijk in de eerste decennia van zijn bestaan de kop opstaken, zijn uiteindelijk allemaal afleidingsmanoeuvres, die juist het simpele beoefenen van de Cursus vaak in de weg hebben gestaan. Terwijl Jezus in de Cursus toch zulke duidelijk dingen zegt, zoals dat dit een heel praktische Cursus is, en dat wij ons niet door theologie moeten laten ophouden. Dat doen we echter nog steeds maar al te graag.

Het verhaal van Margot is me gewoon uit het hart gegrepen, omdat het totaal aan alle rompslomp voorbijgaat. Het spreekt van niets anders dan haar eigen ervaring met het praktische werk van de Cursus. En het is nooit pedant, juist omdat ze volledig beseft dat het zelf beoefenen van de Cursus het echte werk is.

Het is maar al te verleidelijket is Cursusleraar te willen zijn zonder de Cursus zelf daadwerkelijk te beoefenen en te verwerkelijken. Het grote gevaar schuilt erin dat er op die manier weer scholen, culten en would-be religies ontstaan, die in speculatie teloorgaan en mensen in feite dan juist weerhouden van het gaan van het pad. Want zulke leraren stellen zich altijd weer boven hun leerlingen, met alle gebruikelijke verschijnselen van manipulatie en uitbuiting. En dan wordt de Cursus weer tot een heilig boek gemaakt, en we kunnen elkaar dan weer de hersens inslaan over welke editie de juiste is, enz. enz. Dat is altijd een geliefd tijdverdrijf in deze wereld.

Echter, alleen het zelf doen en doorleven leidt tot verbondenheid met elkaar, tot begrip voor onze ?broeders? die samen met ons de reis maken, in welk stadium ieder ook moge zijn. Uiteindelijk zijn we allemaal onderweg naar huis. Zinvol medeleven is op geen enkele andere manier mogelijk dan vanuit het zelf doorleefde.

Omdat dit boek juist vanuit die persoonlijke beleving geschreven is, kan de lezer er direct aansluiting in vinden. Er is voortdurend veel herkenning, omdat Margot werkelijk alle ervaringen onderweg met ons deelt.

Kortom, ik kan mij niet anders voorstellen dan dat dit boek een veelbelovende toekomst beschoren is als misschien wel d? Nederlandse inleiding tot de Cursus. Het boek verdient beslist ook een vertaling in het Engels, maar het eerste belang is duidelijk dat het voor Nederland is. Ik ben dan ook zeer blij met de publicatie van een ?origineel? Nederlands geschrift, dat de ware aard van de Cursus als pad volkomen glashelder en eerlijk weergeeft, op zo?n manier dat ieder er terstond mee aan de slag kan.

 

Rogier Fentener van Vlissingen

Click here for more in English 

BESCHOUWING BIJ ONTWAKEN IN LIEFDE DOOR THERESE LEHR

Dit boek beschrijft het persoonlijke pad van een leerling van Een Cursus in Wonderen.

 

Het eerste deel bevat het levensverhaal van de schrijfster gebaseerd op dagboekaantekeningen. Het tweede deel bevat het pad van Een Cursus in Wonderen. Het eerste deel is beschrijvend, het tweede deel is in de aanspreekvorm van de leraar aan de leerling. Afwisselend is zij leraar en dan weer leerling. Precies zoals de Cursus beoogt.

 

Het eerste deel is een levensverhaal waarin alle hoogte- en dieptepunten nauwkeurig beschreven worden. Het blijkt dat het levensverhaal eigenlijk al een zoektocht naar waarheid is. Zo komt ze bijvoorbeeld in aanraking met filosofie die zegt dat hetgeen wij waarnemen uitsluitend ?bestaat? in onze zintuigen.. Relaties komen en gaan, al deze partners blijken ook haar ?verlossers?. Ze volgt therapie?n die haar al vroeg leren haar innerlijke leven serieus te nemen. Het eerste deel laat zich lezen als een autobiografie. Belangrijk bij het lezen is om je oordeel en zelfs een mening weg te laten. Het is een heel leven in verdichte vorm. Dat maakt het ook tot een heftige leeservaring. ?Onder leiding van het ego zul je [?] altijd op een of andere manier oordelen.? (pg. 207) Het is een voorbereiding tot een latere fase, waarin de denkgeest zich genezen laat. Het eerste deel is in die zin dus geen gebruikelijke autobiografie, want de auteur was zich al jong bewust van haar innerlijke leven en haar zoektocht naar God. Toen kwam de Cursus op haar pad.

 

Aanvankelijk beschrijft ze alle weerstand die we allemaal als leerlingen gevoeld hebben. Maar langzamerhand breekt de weerstand. ?Dat voelde als steeds meer zakken, loslaten, vallen. De weg voerde omlaag: van mijn hoofd naar mijn hart. Ik leerde daarbij langzamerhand steeds meer te luisteren en innerlijke leiding te aanvaarden.? (pg. 89) Ze vertelt hoe belangrijk het voor haar wordt om Leiding te accepteren. Toen ze merkte dat de lessen betekenis voor haar kregen, nam ook haar toewijding aan de Cursus toe.

 

Wat het boek zo boeiend maakt is dat ze de omstandigheden beschrijft waarin ze met de Cursus begon. De relaties, de werkkringen, de studies en trainingen en de behoefte in de natuur te zijn, alleen te zijn, stil te zijn en te mediteren. Ook de passages rond haar zoon in dit proces zijn ronduit aangrijpend. Het maakt het tot een gewoon leven zoals wij allen leven.

 

Het zwaartepunt in dit boek ligt niet op het uitleggen en begrijpen van de theorie, maar het vergeven en ervaren van de droom. Het is een verslag van een doorleefde ervaring. Daarom is het eerste deel eigenlijk niet een autobiografie, maar een autospirigrafie ? om maar eens een nieuwe term te introduceren. Het tweede deel is een leergedeelte doortrokken met haar eigen ervaringen. Juist dat maakt dit boek bijzonder voor mij naast alles dat er al geschreven is over de Cursus. Het is een geleefd verhaal. En het is werkelijk een kunst om dit op te schrijven. Margot verstaat die kunst.

 

Het is geschreven in een toegankelijke taal. Voor ieder die de Cursus te moeilijk vindt zal dit bezwaar niet gelden. Voor beginners is het misschien een aanmoediging om de Cursus werkelijk te gaan doen, voor gevorderden is het een herkenning van de weg.

 

De teksten worden onderbouwd met citaten uit de Cursus, maar niet te overdadig. Het blijft een persoonlijk verhaal. Intussen worden wel op een toegankelijke manier thema?s uit de Cursus besproken, zoals speciale en heilige relaties, valse zelfbeelden en jezelf vergeven en je Ware Identiteit, aanpassing en verdedigingen van het ego, het gekwetste innerlijke kind als onderdeel van het ego, schaamte, zelfanalyse, de wereld verlaten maar niet ontvluchten en het overstijgen van beelden en concepten.

 

De rode draad in het boek is de aandacht die ze besteedt aan de noodzaak deze weg niet alleen te gaan. Hulp van Jezus of de Heilige Geest is onontbeerlijk en het volledig vertrouwen daarop.

 

Ze hoort ook zijn stem en hoort zijn concrete praktische aanwijzingen.

 

Dit is misschien niet voor iedereen weggelegd en dat zegt ze ook ergens, maar wel blijft ?n beetje de vraag hangen waarom niet elke leerling de stem van Jezus of de Heilige Geest echt hoort. Ook de teksten rond re?ncarnaties spreken mij niet echt aan.

 

Tot slot: dit boek geeft voor mij precies aan hoe het pad van de Cursus gelopen wordt. De vergevingslessen zullen voor iedereen anders zijn, maar het vergevingswerk is hetzelfde. Het is een beschrijving van een zeer eigentijds, maar ook een universeel mystiek pad.

 

Dit boek is een aanmoediging dit pad te lopen en kan je daarbij behulpzaam zijn, samen met je Innerlijke Leraar. Daarom kan ik het iedere cursusleerling/leraar aanbevelen.

 

Therese Lehr

Heerde, juli 2010

BOEKRECENSIE UIT HET JANUARI JUBILEUM NUMMER 2011 VAN PARAVISIE

In een tijd waarin sommige dominees openlijk het bestaan van God ontkennen, getuigt het van moed te beweren dat je met diens zoon in contact staat. Toch is dat precies wat de auteur in dit boek doet. Op intieme wijze beschrijft ze de manier waarop de principes achter ‘Een Cursus in Wonderen’ zich in haar leven openbaarden. Onlangs betichtte een hoogleraar aan de VU aanhangers van deze Cursus ervan fundamentalistische trekjes te hebben. Zij zouden volgens hem, door onzekerheid gedreven, op zoek zijn naar een absolute waarheid. Zo bekeken is dit boek op twee manieren te lezen: als verhelderende gids voor ge?nteresseerden in de spiritualiteit van de Cursus ?f als het meeslepende verhaal van een moeder die alles doet om met het verlies van haar zoon in het reine te komen. In beide gevallen intrigerend. (NB)

 
VERMELDING ONDER BOEKENINSPIRAIE IN HET FEBRUARI  NUMMER 2011 VAN PARAVISIE

 

De auteur beschrijft met grote precisie en eerlijkheid haar eigen ontwakingsproces met “Een cursus in wonderen”(Uitg. Ankh Hermes-red.) en met Jezus als haar innerlijke leraar. Zij noteerde acht jaar alles wat ze tegenkwam in haar proces: de vergevingslessen, het loslaten, het gevecht met zichzelf en uiteindelijk de totale overgave aan de Liefde van God. Het tweede deel van het boek laat in twaalf concrete en toegankelijke stappen zien wat het vergevingspad van de Cursus precies inhoudt en hoe dit in de praktijk van ons alledaagse leven kan worden toegepast. Haar persoonlijke verhaal kan anderen ondersteunen en bemoedigen.

BOEKBESPREKING ‘INZICHT’ MEI 2011

Zoals vele wegen naar Rome leiden, zo zijn er ook vele ‘ogenschijnlijke’ wegen af te leggen naar realisatie. Margot Krikhaar beschrijft haar proces vanuit de Cursus In Wonderen (cim), een geschrift dat na 20 jaar nog zo actueel is dat het wel iets tijdsloos moet hebben.
De lezer die door de vele godsbenamingen en channeling heen kan lezen, wordt verrast door dit vlechtwerk van biografie en spirituele ontwikkeling. Zelf schrijft Krikhaar hierover dat de christelijke termino?logie die zowel in de cim als in dit boek wordt gebruikt, hier wezenlijk anders wordt ingevuld dan binnen het traditionele christendom. Binnen de cim heeft deze een belangrijke functie in het kader van vergeving en het omzetten van angst in liefde.
Ontwaken in liefde is een boek over eenwording, goed geschreven en met een aantal fragmenten die direct binnenkomen. Krikhaar schrijft heel open en gedetailleerd over de eenheidservaringen die zij beleeft aan de hand van teksten uit de cim en teksten die, zoals ze in het voor-woord schrijft, rechtstreeks van Jezus afkomstig zijn.
De opbouw van het boek is zeer doelmatig. In het eerste deel schrijft ze een samenvatting van haar leven, hoe ze zich niet in de wereld thuis voelde en in de Cursus In Wonderen een manier vond om thuis te komen. De twaalf inleidingen in deel twee vormen een samenvatting van de belangrijkste leerdoelen en begrippen uit de Cursus, eenvoudig en helder samengevat. Deze teksten benoemt de schrijfster als ‘doorgegeven’ en niet van haarzelf. Ze vult ze aan met haar eigen ervaringen tijdens haar reis door de Cursus, een reis die bij haar eindigt in realisatie.
Krikhaar beschrijft realisatie als een verschuiving in de waarneming: je bent niet meer de droom, maar de dromer van de droom. Ze illustreert dit aan de hand van gebeurtenissen waarbij ze zichzelf niet als lichaam of in een lichaam ervaart. Hierbij neemt ze een kwetsbare houding aan door van binnenuit haar zeer persoonlijke, of moet ik zeggen onpersoonlijke, ervaringen te etaleren.
De schrijfster benadrukt dat angst en pijn onder ogen gezien moeten worden, zonder oude emoties op te roepen en zonder in die emoties te verdrinken. Je hoeft er alleen maar naar te kijken. Dat is genoeg. Door ze te zien genezen ze. Door oude wonden onder ogen te komen, herken je voortaan soortgelijke situaties en raken ze je niet meer. Angst is overal waar geen liefde is. Het fundament van afgescheidenheid is angst, want angst is de ontkenning van liefde, de enige werkelijkheid. Het doel van de Cursus is om je terug te brengen naar het volkomen vormloze, abstracte, liefdevolle zijn. Als liefde ontkend en angst voelbaar wordt, ligt daar vaak een schuldgevoel aan ten grondslag. Schuld houdt je gevangen in een kluwen van emotionele banden. Ze staat verlossing in de weg. Het vraagt moed om te kijken hoe je het spel van het leven speelt. De kern van de Cursus luidt dan ook: door de ander te bevrijden van schuld, bevrijd je jezelf, en daarmee bevrijd je iedereen. Dat vormt de kern van het begrip vergeving.
Sommige lezers zullen op basis van het bovenstaande misschien gaan steigeren. Want door te vergeven bevestig je de dualiteit van ‘ik’ en ‘de ander’. Maar vergeven is eigenlijk niets anders dan weggeven. Dat doet denken aan het afpellen van de ui van de persoonlijkheid, zoals beschreven door Ramana Maharshi, om zo de persoonlijkheid te ontmantelen.
Ontwaken in liefde wekt nieuwsgierigheid naar de Cursus In Wonderen, maar prikkelt tegelijkertijd een eventuele weerstand bij de lezer tegen doe-boeken. Hoe dan ook, Margot Krikhaars schrijfstijl blijft boeien en haar liefdevolle, kwetsbare opstelling maakt het boek de moeite waard.
Ze verwoordt wat ze meemaakt op een manier die suggereert dat ze werkelijk niets meer heeft te verliezen, zonder te willen bewijzen dat ze de persoon voorbij is.

Lucy Auch

De Grote Bevrijdig:

BOEKBESPREKING ‘INZICHT’ MEI 2012

 

Margot Krikhaar is leraar van het bekende spirituele leerboek ‘Een cursus in wonderen‘ (verder hierna aangeduid als de Cursus PvS)  

 

Na haar eerste boek: Ontwaken in Liefde waarin Margot haar ?persoonlijke’ reis naar ? huis ? omschreef aan de hand van de lessen van de Cursus heeft zij nu het denksysteem van de Cursus geanalyseerd en toegankelijk gemaakt voor wie zich verdiept in  dit non-dualistische leerboek dat werd ?doorgegeven? aan Helen Schucman en William Thetford en in de Verenigde Staten werd in 1975 uitgegeven als A Course in Miracles

 

 Een eerste kennismaking met de Cursus leidt niet onmiddellijk tot een volledig ?verstaan? van de boodschap. Menig student van de Cursus zal verzuchten: ?Kan het ietsje eenvoudiger?’ Het Shakespeareaanse ritme van de woordenschat nodigt daar misschien niet toe uit, maar voorkomt daarmee wel dat een te populaire woordkeuze een voedingsbodem wordt voor meerdere interpretaties.

Margot Krikhaar heeft de moed gevat om het denksysteem van de Cursus te ontleden en te verduidelijken, waarbij zij de essentie van het leerboek niet uit het oog verliest: het in praktijk brengen van vergeving, zoals bedoeld volgens de woorden van Jezus. De theoretische ondergrond van de Cursus omschrijft zij als ‘een non dualistische leer met een metafysisch en een praktisch niveau?.

Margot belicht daarnaast uitvoerig thema?s zoals: onze werkelijkheid in God, de mythe van het ego, het denkbeeldige ontstaan van tijd en ruimte, en de wereld en het lichaam als schijnbaar afgescheiden entiteiten. Ook gaat zij in op tal van misverstanden en valkuilen die kunnen ontstaan wanneer de basisprincipes van de Cursus over het hoofd worden gezien.

Voor wie bijvoorbeeld aanhikt tegen begrippen als Heilige Geest, God de Vader en Jezus de Zoon wordt door haar ? indien er van de kant van de lezer een open bereidheid is ? op chirurgische wijze inzichtelijk gemaakt wat de ?ware’ betekenis is van deze begrippen, die in eerste oogopslag bepaald niet non-dualistisch lijken.

Margot neemt de lezer bij de hand en laat deze niet meer los, zodat ?verdwalen’ in de Cursus tot een minimum wordt beperkt, waarbij zij steeds opnieuw met praktijkvoorbeelden de toepassing van de vergevingslessen in de Cursus niet uit het oog verliest.

Met name de correcte toepassing van ?vergeving? zal menig Cursusstudent behulpzaam zijn in de waan en het leven van alledag. Margot heeft daarvoor de praktijk van vergeving teruggebracht in een ?3-stappen plan?:

– Het herkennen en terugnemen van je eigen projecties die je een ander, je lichaam of je valse zelf toeschrijft

– Naar binnen kijken en ontdekken dat al onze overtuigingen terug te voeren zijn op schuld.

– Het overdragen en loslaten van die overtuigingen, waarbij het overdragen je ?innerlijke leraar?, dan wel de Heilige Geest kan zijn.

In feite vergeef je door herkenning, innerlijk inzicht en loslaten. Je bent niet meer met die valse overtuiging verbonden, maar er wel van bevrijd.

Samengevat kan ‘De Grote Bevrijding’ de Cursusstudent ? maar ook zij die voor de eerste maal ‘Een cursus in wonderen’ ter hand nemen – een behulpzame gids en gebruiksaanwijzing zijn. Ik zeg met nadruk ?kan?, want een volledige bereidheid om je valse zelfbeeld tegemoet te treden is wel een voorwaarde om de inhoud van De Grote Bevrijding te verstaan en in te nemen. Wat dat betreft vindt mijn ego dat het een ?dodelijk? boek is.

De Tibetaanse meester Milarepa zei ooit: “Zet asjeblieft geen stap op de weg naar de waarheid, want als je dat wel doet ben je verloren.” Met een kleine variant zou ik zeggen: “Sla dit boek niet open, want je bent tot de laatste bladzijde gebonden.?

 

De Grote Bevrijding’ is een ‘ego-benemend boek’ geworden. Anders gezegd: Lezer! U volgt het pad naar uw eigen, onherroepelijke ? ondergang?

 

Peter van Steenwijk

 

 

 

Ogenblik:

INTERVIEW MET ARJEN SEVENSTER HAARLEMS DAGBLAD

Mystiek is thema in debuutbundel van Aerdenhoutse dichter Sevenster

DOOR NUEL GIELES IN HAARLEMS DAGBLAD
HAARLEM –

‘Ogenblik’ heet de dichtbundel van Arjen Sevenster uit Aerdenhout, vorige maand in Haarlem ten doop gehouden.
Het was M. Vasalis in eigen persoon die hem aanzette door te gaan met zijn po?tische uitingen, nadat hij haar onder meer zijn gedicht ‘Middagslaapje’ had opgestuurd. Daarmee had hij al in 1997 een po?ziewedstrijd gewonnen, uitgeschreven door Haarlems Dagblad in samenwerking met H. de Vries Boeken. De prijs werd indertijd uitgereikt door Renate Dorrestein.
Sevenster herinnert zich nog als de dag van gisteren een les Nederlands in de derde klas van zijn middelbare school in Voorburg. ?Daar kwam de zeventiende-eeuwse mystieke Renaissance-dichter Jan Luyken om de hoek kijken met zijn gedicht ‘De ziele betracht de nabijheid Gods’: ‘Ik meende ook de Godheid woonde verre, / In enen troon, hoog boven maan en sterre, (…)’. Dat gedicht sprak me enorm aan en bracht me ertoe zelf ook wat woorden aan het papier toe te vertrouwen.”
Maar het leven van de jonge Sevenster leek een andere kant op te gaan. Hij ging wiskunde studeren, met als bijvak Japans. Voor zijn promotie belandde hij in Japan, waar hij vijf jaar zou wonen en waar hij in aanraking kwam met het Zenboeddhisme: ?Ik leerde er mediteren. Na een tijdje had ik een lucide droom, half wakker, half in slaap. Zo’n stuurbare droom. Centraal stond een in de wind ruisende boom, waarin beweging en licht ??n waren geworden. Mijn meester noemde het mijn wake up call. Het gaf me het besef, dat wat we hier meemaken een soort droom is, waaruit je in het hier dus ook kunt ontwaken. Door zo’n inzicht raak je verlicht. Je wordt er blij van. Gedichten zijn daar de concretisering van.”
Japan liet Arjen Sevenster achter zich. De wijsheid van Zen echter niet, evenmin als de christelijke beginselen. In 1980 kwam hij bij uitgeverij Elsevier Science te werken. Hij ontmoette er Jan Droogleever Fortuyn, neuroloog en hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. Hij was ge?nteresseerd in oosterse filosofie ?n getrouwd met ‘Kiek’ Leenmans, in dichterlijke kringen beter bekend als M. Vasalis. ?Ik ging bij hen langs in Roden om te horen wat zij van mijn gedichten vond. Ze zei: ‘Arjen, je bent een dichter. Je moet ermee doorgaan’. Enfin, je weet hoe dat gaat… Luiheid, laksheid en lamlendigheid. Ik kwam er nooit toe om een uitge-ver aan te schrijven. Uiteindelijk kwam ik via het magazine van de stichting Miracles in Contact (MIC) in contact met Margot Krikhaar, die bij uitgeverij Inner Peace Publications van Annelies Ekeler een boek had uitgegeven. Zij vormde de inspiratie voor een aantal nieuwe gedichten, die in ‘Ogenblik’ staan en aan haar zijn opgedragen. ‘Ogenblik’ gaat over het nu. Verlicht worden, gebeurt altijd in het nu.”
God en mystiek spelen een belangrijke rol in het werk van Arjen Sevenster. ‘Zijn’ god heeft niet altijd de gedaante van een man, zoals in het christelijk geloof: ?We moeten eindelijk eens af van dat masculiene idee.”
Zijn vijf po?tische muzen hebben ‘Ogenblik’ mede doen ontstaan en muzen zijn nu eenmaal vrouwelijk. Een mooie gedachte voor straks bij de boom, waarvan een kleine groene versie op de omslag prijkt als verwijzing naar het nieuwe leven.

 

 

 

 

BESPREKING DE ONGENEZEN DENKGEEST GENEZEN DOOR THERESE LEHR.

 

Toen ik de aankondiging van de nieuwste uitgave van Innerpeace publications ontving was ik direct ge?nteresseerd. Het is ??n van de kleine boekjes van Kenneth Wapnick: De ongenezen denkgeest genezen, Een cursus in wonderen in de praktijk.

 

Dat interesseert me theorie en praktijk, het is meestal een spanningsveld in praat- of mailgroepen rond de cursus. Ja maar?wordt er dan gezegd hoe gaat dat dan in de praktijk, wat moet ik doen? Vanuit mijn vroegere vak pedagogiek herken ik dit spanningsveld maar al te goed.

Hoe lost Kenneth Wapnick dit op? Daar was ik heel benieuwd naar.

 

Aanvankelijk dacht ik, maar dit is weer alleen maar theorie. Zeker het eerste deel. Het tweede deel gaat in op vragen van leerlingen tijdens zijn workshops. En dan weer volgt een uitgebreide theoretische uiteenzetting. Daar had ik overigens veel aan. De vraag van: hoe lost hij dit op werd mij ineens duidelijk ? het leek wel een ingeving –  toen ik in deze prachtige meimaand even zat bij te komen in de tuin  van alles wat ik had gelezen. Het antwoord daarop is: de praktijk is de praktijk van de denkgeest en niet zoals beginnende leerlingen vaak denken, dat het de praktijk is van de droom, de wereld van illusies. Het probleem uitspitten op het niveau van de illusie of de vorm is niet behulpzaam voor ware genezing. Dat is dus de denkfout. Het stond me ineens helder voor ogen. De praktijk van de Cursus richt zich op wat jij doet in de denkgeest. Welke keuze maak je?  Welke innerlijke houding heb je? Want je bent immers alleen denkgeest. Het wonder is de correctie in de denkgeest. Wat genezen moet worden is dat de denkgeest het ego gelooft. ?Maar deze cursus zal voor jou niet werken als je bepaalde fundamentele kerngedachten niet aanvaardt.? (pag. 31)

 

Dat betekent niet dat je koud en ongevoelig bent, maar wel dat er een ander antwoord is op wat er met mij of mijn dierbaren gebeurt. ?Wat er ook met mijn lichaam of met de lichamen van mijn dierbaren gebeurt, ik kan nog steeds in vrede zijn. Ik heb de controle over mijn denkgeest.? Heel helder wordt uiteengezet wat nu onware en ware inleving is. Willen we verschillen zien of zijn we allemaal hetzelfde in de geest?

Dit boekje gaat over onze verantwoordelijkheid voor het zien. ?Zeg alleen het volgende, maar m??n het zonder enig voorbehoud, want hierin schuilt de macht van de verlossing:

 

                Ik  ben verantwoordelijk voor wat ik zie,

                Ik kies de gevoelens die ik ervaar, en beslis welk doel ik bereiken wil.

                En ik vraag om alles wat mij lijkt te overkomen, en ontvang zoals

                Ik heb gevraagd.?  (T21.II.2:1-5)

 

Hemelvaartsdag 2013

Therese Lehr

 

 

RECENSIE IN PARAVISIE VAN ‘DE ONGENEZEN DENKGEEEST GENEZEN’

 

Cursus in wonderen in de praktijk
Een cursus in wonderen, dat dikke, blauwe boek, is geen gemakkelijke kost. De boodschap die erin verkondigd wordt ? door Jezus zelf, zo wordt beweerd ? is radicaal: alles behalve onvoorwaardelijke liefde is illusie. Praktische toepassing daarvan op het eigen leven lijkt zo mogelijk nog moeilijker en radicaler. Vergeven omdat er niets te vergeven valt, genezen omdat er niets te genezen is. Enfin, complex. Voor de serieuze student van de Cursus, en daarvan lijken er steeds meer te zijn, is het daarom een zegen dat Kenneth Wapnick, die de copyrights van het originele werk bezit, praktische inleidingen op de
Cursus schrijft. Hij verstaat de kunst om in heldere bewoordingen uiteen te zetten wat in de Cursus versluierd aanwezig of op metaforische wijze omschreven is. Deze inleidingen zijn als lampen die het pad van de ware Cursus-adept niet allen be-, maar ook verlichten. (NB) ? 14,95 ISBN 9789490829087

 

Juli 2013

 

 

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086