Inspiratie- en ontmoetingsdag st. Ontwaken in liefde

Inspiratie- en ontmoetingsdag
vrijdag 23 november 2018 Soest

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat Margot haar lichaam terzijde heeft gelegd. Om de deelnemers van haar jaargroepen en workshops en andere belangstellenden de gelegenheid te geven elkaar (weer) te ontmoeten, haar werk onder de aandacht te brengen en te praten over de Cursus, organiseert het bestuur een inspiratie- en ontmoetingsdag. Het thema voor deze dag is:

Omgaan met ziekte (van jezelf of anderen)
in het licht van de Cursus

Plaats : Rembrandtkapel, Rembrandtlaan 20, 3761 AH, Soest.
Tijd : Deur open 10:00 – afsluiting 16:00
Entree : € 20,- inclusief thee, koffie, sapje en lunch (overleg over kosten is altijd mogelijk) – Bank NL19 TRIO 0198 0247 11
Aanmelden tot uiterlijk 15 oktober via mail info@ontwakeninliefde.nl

Website van Ontwaken in liefde: http://www.margotkrikhaar.nl/

 

Margot Krikhaar

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086