Doelstelling IPP

 

Inner Peace Publications is een uitgeverij die zich bezighoudt met allerhande publicaties rond het spirituele boek Een cursus in wonderen. De oprichters van de uitgeverij zullen zich toewijden aan het zo getrouw mogelijk weergeven van de boodschap van liefde, die door Jezus aan Helen Schucman doorgegeven is en door haar in samenwerking met William Thetford is genoteerd. Aldus is het spirituele boek Een cursus in wonderen tot stand gekomen.

 

De uitgeverij richt zich specifiek op publicaties in de vorm van boeken of ander materiaal, met als doel de studenten en wellicht ook aankomende studenten van Een cursus in wonderen te ondersteunen. Op die manier hoopt de uitgeverij behulpzaam te kunnen zijn in het leerproces – het proces van ontwaken – van de vele studenten van Een cursus in wonderen die er op dit moment al wereldwijd zijn, een aantal dat zeer waarschijnlijk de komende jaren nog zal toenemen.

 

De oprichters van de uitgeverij spannen zich tot het uiterste in om onder leiding van de Heilige Geest of Jezus – de innerlijke leraar van Een cursus in wonderen – al hun activiteiten te verrichten. Dit in het volle besef dat alleen vanuit innerlijke leiding daadwerkelijk iets teweeg gebracht kan worden binnen de wereld, en wij uitsluitend op die wijze werkelijk behulpzaam kunnen zijn
 

 

The Mission of Inner Peace Publications is as follows:

 
IPP is a publishing house focused on various publications related to the spiritual work A Course in Miracles. The founders of the publishing company will devote themselves to rendering as faithfully as possible the message of love which was channeled from Jesus to Helen Schucman and which was recorded by her in collaboration with William Thetford. Such was the origin of the spiritual book A Course in Miracles.

The publisher addresses itself specifically to publications in book form or other materials, with the purpose of supporting the students, and possibly also people who are newly discovering A Course in Miracles. In this fashion the publisher hopes to be helpful in the learning process — the process of awakening — of the many students of A Course in Miracles who already are around worldwide at the present time, and whose numbers will most likely grow in the coming years.

The founders of the publishing house devote their every effort to perform all of their tasks, under the guidance of the Holy Spirit or Jesus – the inner teacher of A Course In Miracles. This in the full realization that only based on inner guidance can anything be realized in the world, and only in this manner we can be truly helpful.

 

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086