Ogenblik

Ogenblik

Deze bundel is het debuut van Arjen Sevenster. De hier opgenomen gedichten zijn het resultaat van jarenlang schrijven en schrappen, luisteren en fluisteren. ‘Een gedicht moet ontroeren,’ zo vond de dichteres Vasalis al.
Vele jaren geleden bemoedigde ze Arjen Sevenster in zijn dichterschap. In die geest van ontroering zijn deze gedichten geschreven en in de hoop dat ze ook de lezer zullen raken. 

Arjen Sevenster (1946) was vele jaren werkzaam als wetenschappelijk uitgever. Zijn belangstelling gaat uit naar diverse vormen van mystiek en spiritualiteit, zowel oosterse als westerse. Een cursus in wonderen was en is daarbij een belangrijke leidraad.

Elke gedicht is een ogenblik van stilte temidden van het lawaai van alle dag.
Dat stille tijdloze ogenblik waarin ineens ruimte is voor inspiratie en inzicht, zoals Arjen dit prachtig verwoordt in het gedicht Ogenblik, waaraan de bundel zijn naam te danken heeft:

 

OGENBLIK

Tussen twijfel over wat ik gisteren deed
en angst om wat er kan gebeuren
wordt soms en altijd onverwacht
het ogenblik geboren, dat als een kind
zo in zichzelf verzonken is,
dat het geen weet heeft van de tijd.

 

CIP-gegevens ‘Ogenblik’.
ISBN: 978-94-90829-06-3
Eerste druk
104 bladzijden
Prijs: ? 14,95{simplecaddy code=0004}

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086