Beschouwing bij Ontwaken in liefde door Therese Lehr.

Dit boek beschrijft het persoonlijke pad van een leerling van Een Cursus in Wonderen.

Het eerste deel bevat het levensverhaal van de schrijfster gebaseerd op dagboekaantekeningen. Het tweede deel bevat het pad van Een Cursus in Wonderen. Het eerste deel is beschrijvend, het tweede deel is in de aanspreekvorm van de leraar aan de leerling. Afwisselend is zij leraar en dan weer leerling. Precies zoals de Cursus beoogt.

Het eerste deel is een levensverhaal waarin alle hoogte- en dieptepunten nauwkeurig beschreven worden. Het blijkt dat het levensverhaal eigenlijk al een zoektocht naar waarheid is. Zo komt ze bijvoorbeeld in aanraking met filosofie die zegt dat hetgeen wij waarnemen uitsluitend ‘bestaat’ in onze zintuigen.. Relaties komen en gaan, al deze partners blijken ook haar ‘verlossers’. Ze volgt therapieën die haar al vroeg leren haar innerlijke leven serieus te nemen. Het eerste deel laat zich lezen als een autobiografie. Belangrijk bij het lezen is om je oordeel en zelfs een mening weg te laten. Het is een heel leven in verdichte vorm. Dat maakt het ook tot een heftige leeservaring. “Onder leiding van het ego zul je […] altijd op een of andere manier oordelen.” (pg. 207) Het is een voorbereiding tot een latere fase, waarin de denkgeest zich genezen laat. Het eerste deel is in die zin dus geen gebruikelijke autobiografie, want de auteur was zich al jong bewust van haar innerlijke leven en haar zoektocht naar God. Toen kwam de Cursus op haar pad.

Aanvankelijk beschrijft ze alle weerstand die we allemaal als leerlingen gevoeld hebben. Maar langzamerhand breekt de weerstand. “Dat voelde als steeds meer zakken, loslaten, vallen. De weg voerde omlaag: van mijn hoofd naar mijn hart. Ik leerde daarbij langzamerhand steeds meer te luisteren en innerlijke leiding te aanvaarden.” (pg. 89) Ze vertelt hoe belangrijk het voor haar wordt om Leiding te accepteren. Toen ze merkte dat de lessen betekenis voor haar kregen, nam ook haar toewijding aan de Cursus toe.

Wat het boek zo boeiend maakt is dat ze de omstandigheden beschrijft waarin ze met de Cursus begon. De relaties, de werkkringen, de studies en trainingen en de behoefte in de natuur te zijn, alleen te zijn, stil te zijn en te mediteren. Ook de passages rond haar zoon in dit proces zijn ronduit aangrijpend. Het maakt het tot een gewoon leven zoals wij allen leven.

Het zwaartepunt in dit boek ligt niet op het uitleggen en begrijpen van de theorie, maar het vergeven en ervaren van de droom. Het is een verslag van een doorleefde ervaring. Daarom is het eerste deel eigenlijk niet een autobiografie, maar een autospirigrafie – om maar eens een nieuwe term te introduceren. Het tweede deel is een leergedeelte doortrokken met haar eigen ervaringen. Juist dat maakt dit boek bijzonder voor mij naast alles dat er al geschreven is over de Cursus. Het is een geleefd verhaal. En het is werkelijk een kunst om dit op te schrijven. Margot verstaat die kunst.

Het is geschreven in een toegankelijke taal. Voor ieder die de Cursus te moeilijk vindt zal dit bezwaar niet gelden. Voor beginners is het misschien een aanmoediging om de Cursus werkelijk te gaan doen, voor gevorderden is het een herkenning van de weg.

De teksten worden onderbouwd met citaten uit de Cursus, maar niet te overdadig. Het blijft een persoonlijk verhaal. Intussen worden wel op een toegankelijke manier thema’s uit de Cursus besproken, zoals speciale en heilige relaties, valse zelfbeelden en jezelf vergeven en je Ware Identiteit, aanpassing en verdedigingen van het ego, het gekwetste innerlijke kind als onderdeel van het ego, schaamte, zelfanalyse, de wereld verlaten maar niet ontvluchten en het overstijgen van beelden en concepten.

De rode draad in het boek is de aandacht die ze besteedt aan de noodzaak deze weg niet alleen te gaan. Hulp van Jezus of de Heilige Geest is onontbeerlijk en het volledig vertrouwen daarop.

Ze hoort ook zijn stem en hoort zijn concrete praktische aanwijzingen.

Dit is misschien niet voor iedereen weggelegd en dat zegt ze ook ergens, maar wel blijft ’n beetje de vraag hangen waarom niet elke leerling de stem van Jezus of de Heilige Geest echt hoort. Ook de teksten rond reïncarnaties spreken mij niet echt aan.

Tot slot: dit boek geeft voor mij precies aan hoe het pad van de Cursus gelopen wordt. De vergevingslessen zullen voor iedereen anders zijn, maar het vergevingswerk is hetzelfde. Het is een beschrijving van een zeer eigentijds, maar ook een universeel mystiek pad.

Dit boek is een aanmoediging dit pad te lopen en kan je daarbij behulpzaam zijn, samen met je Innerlijke Leraar. Daarom kan ik het iedere cursusleerling/leraar aanbevelen.

 

Therese Lehr

Heerde, juli 2010

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086