Bespreking ‘De ongenezen denkgeest genezen’ door Therese Lehr.

Toen ik de aankondiging van de nieuwste uitgave van Inner Peace Publications ontving was ik direct geïnteresseerd. Het is één van de kleine boekjes van Kenneth Wapnick: De ongenezen denkgeest genezen, Een cursus in wonderen in de praktijk.

Dat interesseert me theorie en praktijk, het is meestal een spanningsveld in praat- of mailgroepen rond de cursus. Ja maar…wordt er dan gezegd hoe gaat dat dan in de praktijk, wat moet ik doen? Vanuit mijn vroegere vak pedagogiek herken ik dit spanningsveld maar al te goed.

Hoe lost Kenneth Wapnick dit op? Daar was ik heel benieuwd naar.

Aanvankelijk dacht ik, maar dit is weer alleen maar theorie. Zeker het eerste deel. Het tweede deel gaat in op vragen van leerlingen tijdens zijn workshops. En dan weer volgt een uitgebreide theoretische uiteenzetting. Daar had ik overigens veel aan. De vraag van: hoe lost hij dit op werd mij ineens duidelijk – het leek wel een ingeving –  toen ik in deze prachtige meimaand even zat bij te komen in de tuin  van alles wat ik had gelezen. Het antwoord daarop is: de praktijk is de praktijk van de denkgeest en niet zoals beginnende leerlingen vaak denken, dat het de praktijk is van de droom, de wereld van illusies. Het probleem uitspitten op het niveau van de illusie of de vorm is niet behulpzaam voor ware genezing. Dat is dus de denkfout. Het stond me ineens helder voor ogen. De praktijk van de Cursus richt zich op wat jij doet in de denkgeest. Welke keuze maak je?  Welke innerlijke houding heb je? Want je bent immers alleen denkgeest. Het wonder is de correctie in de denkgeest. Wat genezen moet worden is dat de denkgeest het ego gelooft. “Maar deze cursus zal voor jou niet werken als je bepaalde fundamentele kerngedachten niet aanvaardt.” (pag. 31)

Dat betekent niet dat je koud en ongevoelig bent, maar wel dat er een ander antwoord is op wat er met mij of mijn dierbaren gebeurt. “Wat er ook met mijn lichaam of met de lichamen van mijn dierbaren gebeurt, ik kan nog steeds in vrede zijn. Ik heb de controle over mijn denkgeest.” Heel helder wordt uiteengezet wat nu onware en ware inleving is. Willen we verschillen zien of zijn we allemaal hetzelfde in de geest?

Dit boekje gaat over onze verantwoordelijkheid voor het zien. “Zeg alleen het volgende, maar méén het zonder enig voorbehoud, want hierin schuilt de macht van de verlossing:

 

                Ik  ben verantwoordelijk voor wat ik zie,

                Ik kies de gevoelens die ik ervaar, en beslis welk doel ik bereiken wil.

                En ik vraag om alles wat mij lijkt te overkomen, en ontvang zoals

                Ik heb gevraagd.”  (T21.II.2:1-5)

 

Hemelvaartsdag 2013

Therese Lehr

 

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086