Boekbespreking ‘Inzicht’ mei 2011.

Zoals vele wegen naar Rome leiden, zo zijn er ook vele ‘ogenschijnlijke’ wegen af te leggen naar realisatie. Margot Krikhaar beschrijft haar proces vanuit Een cursus in wonderen (ECIW, oorspronkelijk A Course in Miracles, ACIM)), een geschrift dat na 20 jaar nog zo actueel is dat het wel iets tijdsloos moet hebben.
De lezer die door de vele godsbenamingen en channeling heen kan lezen, wordt verrast door dit vlechtwerk van biografie en spirituele ontwikkeling. Zelf schrijft Krikhaar hierover dat de christelijke terminologie die zowel in ECIW als in dit boek wordt gebruikt, hier wezenlijk anders wordt ingevuld dan binnen het traditionele christendom. Binnen ECIW heeft deze een belangrijke functie in het kader van vergeving en het omzetten van angst in liefde.
Ontwaken in liefde is een boek over eenwording, goed geschreven en met een aantal fragmenten die direct binnenkomen. Krikhaar schrijft heel open en gedetailleerd over de eenheidservaringen die zij beleeft aan de hand van teksten uit ECIW en teksten die, zoals ze in het voor-woord schrijft, rechtstreeks van Jezus afkomstig zijn.
De opbouw van het boek is zeer doelmatig. In het eerste deel schrijft ze een samenvatting van haar leven, hoe ze zich niet in de wereld thuis voelde en in Een cursus in wonderen een manier vond om thuis te komen. De twaalf inleidingen in deel twee vormen een samenvatting van de belangrijkste leerdoelen en begrippen uit de Cursus, eenvoudig en helder samengevat. Deze teksten benoemt de schrijfster als ‘doorgegeven’ en niet van haarzelf. Ze vult ze aan met haar eigen ervaringen tijdens haar reis door de Cursus, een reis die bij haar eindigt in realisatie.
Krikhaar beschrijft realisatie als een verschuiving in de waarneming: je bent niet meer de droom, maar de dromer van de droom. Ze illustreert dit aan de hand van gebeurtenissen waarbij ze zichzelf niet als lichaam of in een lichaam ervaart. Hierbij neemt ze een kwetsbare houding aan door van binnenuit haar zeer persoonlijke, of moet ik zeggen onpersoonlijke, ervaringen te etaleren.
De schrijfster benadrukt dat angst en pijn onder ogen gezien moeten worden, zonder oude emoties op te roepen en zonder in die emoties te verdrinken. Je hoeft er alleen maar naar te kijken. Dat is genoeg. Door ze te zien genezen ze. Door oude wonden onder ogen te komen, herken je voortaan soortgelijke situaties en raken ze je niet meer. Angst is overal waar geen liefde is. Het fundament van afgescheidenheid is angst, want angst is de ontkenning van liefde, de enige werkelijkheid. Het doel van de Cursus is om je terug te brengen naar het volkomen vormloze, abstracte, liefdevolle zijn. Als liefde ontkend en angst voelbaar wordt, ligt daar vaak een schuldgevoel aan ten grondslag. Schuld houdt je gevangen in een kluwen van emotionele banden. Ze staat verlossing in de weg. Het vraagt moed om te kijken hoe je het spel van het leven speelt. De kern van de Cursus luidt dan ook: door de ander te bevrijden van schuld, bevrijd je jezelf, en daarmee bevrijd je iedereen. Dat vormt de kern van het begrip vergeving.
Sommige lezers zullen op basis van het bovenstaande misschien gaan steigeren. Want door te vergeven bevestig je de dualiteit van ‘ik’ en ‘de ander’. Maar vergeven is eigenlijk niets anders dan weggeven. Dat doet denken aan het afpellen van de ui van de persoonlijkheid, zoals beschreven door Ramana Maharshi, om zo de persoonlijkheid te ontmantelen.
Ontwaken in liefde wekt nieuwsgierigheid naar , Een cursus in wonderen maar prikkelt tegelijkertijd een eventuele weerstand bij de lezer tegen doe-boeken. Hoe dan ook, Margot Krikhaars schrijfstijl blijft boeien en haar liefdevolle, kwetsbare opstelling maakt het boek de moeite waard.
Ze verwoordt wat ze meemaakt op een manier die suggereert dat ze werkelijk niets meer heeft te verliezen, zonder te willen bewijzen dat ze de persoon voorbij is.

Lucy Auch

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086