Boekbespreking ‘Inzicht’ mei 2012.

De Grote Bevrijding:
Margot Krikhaar is leraar van het bekende spirituele leerboek ‘Een cursus in wonderen‘ (verder hierna aangeduid als de Cursus PvS)

Na haar eerste boek: Ontwaken in Liefde waarin Margot haar ‘persoonlijke’ reis naar ‘ huis ‘ omschreef aan de hand van de lessen van de Cursus heeft zij nu het denksysteem van de Cursus geanalyseerd en toegankelijk gemaakt voor wie zich verdiept in  dit non-dualistische leerboek dat werd ‘doorgegeven’ aan Helen Schucman en William Thetford en in de Verenigde Staten werd in 1975 uitgegeven als A Course in Miracles.

Een eerste kennismaking met de Cursus leidt niet onmiddellijk tot een volledig ‘verstaan’ van de boodschap. Menig student van de Cursus zal verzuchten: ‘Kan het ietsje eenvoudiger?’ Het Shakespeareaanse ritme van de woordenschat nodigt daar misschien niet toe uit, maar voorkomt daarmee wel dat een te populaire woordkeuze een voedingsbodem wordt voor meerdere interpretaties.

Margot Krikhaar heeft de moed gevat om het denksysteem van de Cursus te ontleden en te verduidelijken, waarbij zij de essentie van het leerboek niet uit het oog verliest: het in praktijk brengen van vergeving, zoals bedoeld volgens de woorden van Jezus. De theoretische ondergrond van de Cursus omschrijft zij als ‘een non dualistische leer met een metafysisch en een praktisch niveau’.

Margot belicht daarnaast uitvoerig thema’s zoals: onze werkelijkheid in God, de mythe van het ego, het denkbeeldige ontstaan van tijd en ruimte, en de wereld en het lichaam als schijnbaar afgescheiden entiteiten. Ook gaat zij in op tal van misverstanden en valkuilen die kunnen ontstaan wanneer de basisprincipes van de Cursus over het hoofd worden gezien.

Voor wie bijvoorbeeld aanhikt tegen begrippen als Heilige Geest, God de Vader en Jezus de Zoon wordt door haar – indien er van de kant van de lezer een open bereidheid is – op chirurgische wijze inzichtelijk gemaakt wat de ‘ware’ betekenis is van deze begrippen, die in eerste oogopslag bepaald niet non-dualistisch lijken.

Margot neemt de lezer bij de hand en laat deze niet meer los, zodat ‘verdwalen’ in de Cursus tot een minimum wordt beperkt, waarbij zij steeds opnieuw met praktijkvoorbeelden de toepassing van de vergevingslessen in de Cursus niet uit het oog verliest.

Met name de correcte toepassing van ‘vergeving’ zal menig Cursusstudent behulpzaam zijn in de waan en het leven van alledag. Margot heeft daarvoor de praktijk van vergeving teruggebracht in een ‘3-stappen plan’:

– Het herkennen en terugnemen van je eigen projecties die je een ander, je lichaam of je valse zelf toeschrijft

– Naar binnen kijken en ontdekken dat al onze overtuigingen terug te voeren zijn op schuld.

– Het overdragen en loslaten van die overtuigingen, waarbij het overdragen je ‘innerlijke leraar’, dan wel de Heilige Geest kan zijn.

In feite vergeef je door herkenning, innerlijk inzicht en loslaten. Je bent niet meer met die valse overtuiging verbonden, maar er wel van bevrijd.

Samengevat kan ‘De Grote Bevrijding’ de Cursusstudent – maar ook zij die voor de eerste maal ‘Een cursus in wonderen’ ter hand nemen – een behulpzame gids en gebruiksaanwijzing zijn. Ik zeg met nadruk ‘kan’, want een volledige bereidheid om je valse zelfbeeld tegemoet te treden is wel een voorwaarde om de inhoud van De Grote Bevrijding te verstaan en in te nemen. Wat dat betreft vindt mijn ego dat het een ‘dodelijk’ boek is.

De Tibetaanse meester Milarepa zei ooit: “Zet asjeblieft geen stap op de weg naar de waarheid, want als je dat wel doet ben je verloren.” Met een kleine variant zou ik zeggen: “Sla dit boek niet open, want je bent tot de laatste bladzijde gebonden.”

De Grote Bevrijding’ is een ‘ego-benemend boek’ geworden. Anders gezegd: Lezer! U volgt het pad naar uw eigen, onherroepelijke ‘ ondergang’

 

Peter van Steenwijk

 

 

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086