De Uitgeefster over ‘Ontwaken in Liefde’.

Ontwaken in liefde is een eerlijk boek. Het beschrijft het proces van ontwaken op een manier die van alle zweverigheid is ontdaan. In die zin is dit boek uniek. Het laat zien dat ontwaken eigenlijk een heel normale zaak is, niet een privilege voor speciaal uitverkorenen, en ook niet afhankelijk van een bepaalde spirituele stroming of religie.

Dit boek omarmt het simpele feit dat ontwaken in liefde betekent dat we liefde zijn. Van de liefde – en dus van God – blijven weghollen en deze ontkennen, leidt alleen maar tot de chaos die wij allemaal maar al te vaak ervaren.

We leven in een tijd dat steeds meer zielen (in de taal van de Cursus: denkgeesten) klaar lijken om te ontwaken. Dit boek haalt het uit de ‘speciaalheid’ die daar omheen hangt en maakt het ‘normaal’. Het is niet altijd nodig naar andere culturen en religies te reizen om in verre oorden verlichting te bereiken. Nee, het kan hier en nu – het kan in feite alléén maar hier en nu, precies waar men zich bevindt. Want het ontwaken speelt zich innerlijk af, in de denkgeest, en is niet afhankelijk van factoren van buitenaf. Wij dragen onze eigen innerlijke leraar met ons mee, vertelt de Cursus. Het is echter onze eigen verantwoordelijkheid die te raadplegen en ons te laten leiden

Dit boek is werkelijk een steun voor een ieder die spiritualiteit serieus neemt en niet louter als afleiding of zoethoudertje ziet om te ontkomen aan de chaos van alledag. Het laat zien dat spiritualiteit een levend pad moet zijn die dóór de ervaring heengaat. Dit is voor ieder mogelijk en uiteindelijk voor ieder onontkoombaar.

Een cursus in wonderen is een van de spirituele paden in de wereld die leiden naar verlichting. Het is een betrekkelijk nieuw en eigentijds pad, zeer rechtstreeks en zonder omwegen. En het is een compleet pad, dat voor ieder toepasbaar is. In die zin verdient de Cursus zeker meer bekendheid, en het is mijn diepe wens dat de uitgave van het boekOntwaken in liefde eraan bijdraagt te laten zien dát dit pad werkt en hóe het werkt.

Annelies Ekeler

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086