Interview met Arjen Sevenster, Haarlems Dagblad.

Ogenblik:

Mystiek is thema in debuutbundel van Aerdenhoutse dichter Sevenster

DOOR NUEL GIELES IN HAARLEMS DAGBLAD
HAARLEM –

‘Ogenblik’ heet de dichtbundel van Arjen Sevenster uit Aerdenhout, vorige maand in Haarlem ten doop gehouden.
Het was M. Vasalis in eigen persoon die hem aanzette door te gaan met zijn poëtische uitingen, nadat hij haar onder meer zijn gedicht ‘Middagslaapje’ had opgestuurd. Daarmee had hij al in 1997 een poëziewedstrijd gewonnen, uitgeschreven door Haarlems Dagblad in samenwerking met H. de Vries Boeken. De prijs werd indertijd uitgereikt door Renate Dorrestein.
Sevenster herinnert zich nog als de dag van gisteren een les Nederlands in de derde klas van zijn middelbare school in Voorburg. „Daar kwam de zeventiende-eeuwse mystieke Renaissance-dichter Jan Luyken om de hoek kijken met zijn gedicht ‘De ziele betracht de nabijheid Gods’: ‘Ik meende ook de Godheid woonde verre, / In enen troon, hoog boven maan en sterre, (…)’. Dat gedicht sprak me enorm aan en bracht me ertoe zelf ook wat woorden aan het papier toe te vertrouwen.”
Maar het leven van de jonge Sevenster leek een andere kant op te gaan. Hij ging wiskunde studeren, met als bijvak Japans. Voor zijn promotie belandde hij in Japan, waar hij vijf jaar zou wonen en waar hij in aanraking kwam met het Zenboeddhisme: „Ik leerde er mediteren. Na een tijdje had ik een lucide droom, half wakker, half in slaap. Zo’n stuurbare droom. Centraal stond een in de wind ruisende boom, waarin beweging en licht één waren geworden. Mijn meester noemde het mijn wake up call. Het gaf me het besef, dat wat we hier meemaken een soort droom is, waaruit je in het hier dus ook kunt ontwaken. Door zo’n inzicht raak je verlicht. Je wordt er blij van. Gedichten zijn daar de concretisering van.”
Japan liet Arjen Sevenster achter zich. De wijsheid van Zen echter niet, evenmin als de christelijke beginselen. In 1980 kwam hij bij uitgeverij Elsevier Science te werken. Hij ontmoette er Jan Droogleever Fortuyn, neuroloog en hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. Hij was geïnteresseerd in oosterse filosofie én getrouwd met ‘Kiek’ Leenmans, in dichterlijke kringen beter bekend als M. Vasalis. „Ik ging bij hen langs in Roden om te horen wat zij van mijn gedichten vond. Ze zei: ‘Arjen, je bent een dichter. Je moet ermee doorgaan’. Enfin, je weet hoe dat gaat… Luiheid, laksheid en lamlendigheid. Ik kwam er nooit toe om een uitge-ver aan te schrijven. Uiteindelijk kwam ik via het magazine van de stichting Miracles in Contact (MIC) in contact met Margot Krikhaar, die bij uitgeverij Inner Peace Publications van Annelies Ekeler een boek had uitgegeven. Zij vormde de inspiratie voor een aantal nieuwe gedichten, die in ‘Ogenblik’ staan en aan haar zijn opgedragen. ‘Ogenblik’ gaat over het nu. Verlicht worden, gebeurt altijd in het nu.”
God en mystiek spelen een belangrijke rol in het werk van Arjen Sevenster. ‘Zijn’ god heeft niet altijd de gedaante van een man, zoals in het christelijk geloof: „We moeten eindelijk eens af van dat masculiene idee.”
Zijn vijf poëtische muzen hebben ‘Ogenblik’ mede doen ontstaan en muzen zijn nu eenmaal vrouwelijk. Een mooie gedachte voor straks bij de boom, waarvan een kleine groene versie op de omslag prijkt als verwijzing naar het nieuwe leven.

 

 

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086