Recensie in Paravisie van ‘De ongenezen denkgeest genezen’.

Een cursus in wonderen in de praktijk

Een cursus in wonderen, dat dikke, blauwe boek, is geen gemakkelijke kost. De boodschap die erin verkondigd wordt – door Jezus zelf, zo wordt beweerd – is radicaal: alles behalve onvoorwaardelijke liefde is illusie. Praktische toepassing daarvan op het eigen leven lijkt zo mogelijk nog moeilijker en radicaler. Vergeven omdat er niets te vergeven valt, genezen omdat er niets te genezen is. Enfin, complex. Voor de serieuze student van de Cursus, en daarvan lijken er steeds meer te zijn, is het daarom een zegen dat Kenneth Wapnick, die de copyrights van het originele werk bezit, praktische inleidingen op de
Cursus schrijft. Hij verstaat de kunst om in heldere bewoordingen uiteen te zetten wat in de Cursus versluierd aanwezig of op metaforische wijze omschreven is. Deze inleidingen zijn als lampen die het pad van de ware Cursus-adept niet allen be-, maar ook verlichten.
(NB) € 14,95 ISBN 9789490829087

 

Juli 2013

 

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086