VOORAANKONDIGING

VOORAANKONDIGING

 

Beste lezer,

Met gepaste trots en dankbaarheid mag ik aankondigen dat momenteel het tweede boek van Margot Krikhaar in voorbereiding is. Het is getiteld: De grote bevrijding. Het denksysteem van Een cursus in wonderen en verschijnt 27 januari.
 

In  haar eerste boek, Ontwaken in liefde, beschrijft Margot heel precies haar persoonlijke pad naar ontwaken. Tevens laat ze in twaalf concrete stappen zien wat het vergevingspad van Een cursus in wonderen inhoudt en hoe dat in de praktijk van het dagelijkse leven kan worden toegepast.
Haar nieuwe boek gaat nog dieper in op wat Een cursus in wonderen nu precies zegt. Dit boek verschaft een toegankelijke en veelomvattende uitleg van dit prachtige spirituele pad, en van het denksysteem dat eraan ten grondslag ligt. Het zal dan ook een zeer behulpzame wegwijzer zijn voor iedereen die Een cursus in wonderen als zijn of haar pad naar ontwaken ziet.
 

Wat Margots  persoonlijke ervaringen betreft: deze hielden natuurlijk niet op na het schrijven van Ontwaken in liefde. In haar digitale dagboek op haar eigen website doet zij op zeer indringende wijze verslag van haar ervaringen over het omgaan met ziekte en dood.

 

 

 

DE GROTE BEVRIJDING

 

Het denksysteem van Een cursus in wonderen

 

 

Een cursus in wonderen is een spiritueel pad dat je stap voor stap naar het ontwaken voert. Je krijgt zicht op het ego, zodat je vervolgens een radicale omslag kunt maken in je waarneming. Deze omslag van angst naar liefde – het wonder – helpt je tenslotte geheel en al aan het ego voorbij. Je bent niet het afgescheiden valse zelf dat je dacht te zijn. Het bewustzijn van eenheid keert terug.
 

De grote bevrijding behandelt op een toegankelijke manier de theoretische ondergrond van Een cursus in wonderen. Op heldere en boeiende wijze, met veel voorbeelden en illustraties, beschrijft Margot Krikhaar de Cursus als non-dualistische leer met een metafysisch en een praktisch niveau. De auteur belicht diverse thema’s in hun samenhang, zoals: onze werkelijkheid in God, de mythe van het ego, het denkbeeldige ontstaan van tijd en ruimte, de wereld en het lichaam als schijnbaar afgescheiden entiteiten. Ook de dynamiek van het ego komt uitgebreid aan de orde, evenals de vergevingsweg van de Heilige Geest. Tenslotte wordt ingegaan op tal van misverstanden en valkuilen die kunnen ontstaan wanneer de basisprincipes van de Cursus over het hoofd worden gezien.
 

Begrip van de metafysica of onderliggende filosofie van Een cursus in wonderen is nodig om zijn praktijkweg van vergeving goed te kunnen toepassen. Maar theorie en praktijk kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Het doornemen van dit boek raakt ook aan de praktijk van vergeving. Immers de illusoire wortels van wat wij ons bestaan en ons zelf noemen, worden blootgelegd en als droom ontmaskerd. Daarmee vormt dit boek een uitstekende basis om op een meer diepgaande manier vergeving te beoefenen.

De grote bevrijding zal 27 januari uitkomen. U kunt uw exemplaar nu reeds reserveren door te bestellen via de webwinkel.
Direct na verschijnen wordt het u toegezonden. U hoeft niet vooruit te betalen. Bij de zending ontvangt u een factuur.

 

Phone: 035-6032978
KvK: 32169603
3760 DB Soest
Postbus 3086